Ελέγξτε διαθεσιμότητα & τιμές

Φωτογραφίες

Εξωτερικά

The Magnolia Resort 1
The Magnolia Resort 2
The Magnolia Resort 3
The Magnolia Resort 4
The Magnolia Resort 5
The Magnolia Resort 6
The Magnolia Resort 7
The Magnolia Resort 8
The Magnolia Resort 9
The Magnolia Resort 10
The Magnolia Resort 11
The Magnolia Resort 12
The Magnolia Resort 13
The Magnolia Resort 14
The Magnolia Resort 15
The Magnolia Resort 16

Εσωτερικά

The Magnolia Resort 17
The Magnolia Resort 18
The Magnolia Resort 19
The Magnolia Resort 20
The Magnolia Resort 21
The Magnolia Resort 22
The Magnolia Resort 23
The Magnolia Resort 24

Δωμάτια

The Magnolia Resort 25
The Magnolia Resort 26
The Magnolia Resort 27
The Magnolia Resort 28
The Magnolia Resort 29
The Magnolia Resort 30
The Magnolia Resort 31
The Magnolia Resort 32